Diacritical marking system (DMS)

Merupakan pengaturan terpadu atau serangkaian simbol yang digunakan untuk menunjukkan pendengaran fonetik.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.