developmental scale

Merupakan  alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang telah berkembang melalui tonggak perkembangan yang khas.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.