Deliberate psychological education (DPE)

Merupakan sebuah kurikulum yang dirancang untuk mempengaruhi perkembangan pribadi, etika, estetis, dan filosofis pada remaja dan orang dewasa muda, melalui keseimbangan pengalaman nyata dan pengambilan keputusan dan penyelidikan reflektif. Konselor bertindak sebagai ahli psikologi atau instruktur perkembangan.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.