Cisterna magna

Ruang yang membesar antara yang lebih rendah permukaan serebelum dan permukaan dorsal medulla oblongata, yang berfungsi sebagai reservoir serebrospinal cairan. Disebut juga cisterna cerebellomedullaris.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.