Choreiform

Merupakan kata sifat yang melibatkan gerakan tak disengaja itu menyerupai Chorea. Disebut juga Choreoid.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.