Body dysmorphic disorder(BDD)

Kelainan yang dicirikan dengan dengan kesenangan yang berlebihan dengan cacat yang dibayangkan dalam penampilan fisik.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.