beriberi

beriberi kb. penyakit gizi yang disebabkan oleh defisiensi tiamin (vitamin B1) dan ditandai dengan gejala neurologis dan kelainan kardiovaskular.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.