Ataraxy

Ataraxy (kata benda) keadaan dari pikiran yang dikarakteristikan oleh kedamaian yang sempurna atau serenity yang terlepas tanpa adanya kehilangan dari kemampuan mental atau kekaburan kesadaran.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.