Anosognosia

Anosognosia (kata benda): kegagalan atau penolakan untuk mengatasi adanya cacat atau kelainan.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.