Abiotrophy

Kehilangan fungsi atau kehilangan daya tahan terhadap suatu penyakit melalui degenerasi atau kegagalan jaringan tubuh, organ, atau sistem. Abiotropi digunakan terutama untuk merujuk pada degenerasi dini yang disebabkan oleh cacat genetik, seperti pada penyakit Huntington.

 

  • VandenBos, G. R. (ed.). (2007). APA Dictionary of Psychology. Washington DC: American Psychological Association.