Juneman Abraham di STF Driyarkara

Juneman Abraham, SCC Community Psychology. di STF Driyarkara dalam rangka penjajagan kerjasama kuliah tamu mata kuliah "Psikologi Seni" dengan Dr. Matius Ali dan Ketua Sekolah Tinggi kala itu, Dr. Simon Petrus Lili Tjahyadi